بیانیه ریسک

اقرارنامه‌ و بیانیه‌ پذیرش ریسک‌ سرمایه‌گذاری در تامین‌ مالی‌ جمعی‌

«تامین‌ مالی‌ جمعی‌» به‌عنوان روشی‌ برای سرمایه‌گذاری، مشابه‌ سایر روش‌ها، متضمن‌ ریسک‌هایی‌ برای تامین‌کننده است‌ و سکوی تامین‌ مالی جمعی پولسار به‌عنوان عامل‌ مجاز، برخی‌ از خطرات این‌ سرمایه‌گذاری را در اجرای مواد ٢٩ و ٣٠ «دستورالعمل‌ تامین‌ مالی‌ جمعی‌»، به‌ شرح زیر به‌ اطلاع تامین‌کنندگان محترم می‌رساند:

  1. در تامین‌ مالی‌ جمعی‌، متقاضی‌ با استفاده از وجوه، اقدام به‌ راه‌اندازی و توسعه‌ کسب‌وکار اقتصادی برای تحصیل‌ سود می‌نماید اما سودآوری طرح، قطعی‌ نیست‌. علاوه بر این‌ از آن‌جا که‌ متقاضیان و تامین‌کنندگان مستند به‌ ماده ٢ «دستورالعمل‌ تامین‌ مالی‌ جمعی‌» در سود و زیان طرح‌ها شریک‌ هستند، در صورت شکست‌ یا انحراف طرح، احتمال ضرر یا از بین‌ رفتن‌ سرمایه‌ تامین‌کننده، وجود دارد. ضمناً در صورت انحراف برنامه‌ کسب‌وکار متقاضی‌ از برنامه‌ پیش‌بینی‌شده و نکول متقاضی‌ در پرداخت‌، عامل‌ در راستای حفظ‌ منافع‌ تامین‌کنندگان و در چارچوب قراردادهای مربوط، اقدامات مقتضی‌ را انجام می‌دهد.
  2. با توجه‌ به‌ نبود ضامن‌ نقدشوندگی‌ طی‌ دوره (تا سررسید)، دسترسی‌ به‌ وجه‌ سرمایه‌گذاری‌شده پیش‌ از موعد سررسید و نقل‌وانتقال گواهی‌ شراکت‌ آن جز در صورت تجویز مقررات و با رعایت‌ کلیه‌ الزامات آنها، وجود نخواهد داشت‌.
  3. عامل‌ در محدوده قوانین‌، مقررات و توافقات فی‌مابین‌، مسئول بررسی‌ صحت‌ اسناد و مدارک و ارائه‌ خدمات مربوط به‌ تامین‌ مالی‌ جمعی‌ است‌. به‌ همین‌ دلیل‌، در راستای اجرای ماده ٣٢ «دستورالعمل‌ تامین‌ مالی‌ جمعی‌» عامل‌ توصیه‌ به‌ سرمایه‌گذاری در هیچ‌ طرح خاصی‌ نخواهد کرد. همچنین‌ معرفی‌ یا انتشار فراخوان طرح بدون اخذ نماد اختصاصی‌ از فرابورس یا انجام اقدامات مربوط برای تامین‌ مالی‌ جمعی‌ خارج از سکو، ممنوع و بلااثر می‌باشد.
  4. تامین‌ مالی‌ جمعی‌ در بستر قوانین‌ و مقررات مربوط انجام شده و کلیه‌ ذی‌نفعان ملزم به‌ اطلاع و رعایت‌ آنها هستند. تغییرات قوانین‌ و مقررات نافی‌ علم‌ و آگاهی‌ سرمایه‌گذاران نسبت‌ به‌ آن‌ها نبوده و نظارت کارگروه ارزیابی‌ تامین‌ مالی‌ جمعی‌ بر فرایند مربوط، سالب‌ مسئولیت‌ تامین‌کنندگان در کسب‌ آگاهی‌های مربوط و تعهد آنها به‌ پذیرش ریسک‌های مطرح در سرمایه‌گذاری نخواهد بود.
  5. اعطای مجوز فعالیت‌ به‌ عامل‌ توسط‌ کارگروه ارزیابی‌ تامین‌ مالی‌ جمعی‌ و فرابورس ایران به‌ منظور حصول اطمینان از رعایت‌ قوانین‌ و مقررات و شفافیت‌ اطلاعاتی‌ است‌. اعطای این‌ مجوزها به‌ معنی‌ نظارت تمام عیار بر تمامی‌ متقاضیان و تامین‌کنندگان یا تایید مزایا و تضمین‌ سودآوری فعالیت‌های آنها نبوده و هیچ‌یک‌ از مجوزهای اعطاشده توسط‌ فرابورس ایران مبنی‌ بر تایید طرحی‌ خاص یا توصیه‌ به‌ سرمایه‌گذاری در آن نیست‌. کارگروه ارزیابی‌ تامین‌ مالی‌ جمعی‌ و فرابورس ایران در خصوص ضرر و زیان ناشی‌ از اتکا به‌ تمام یا بخشی‌ از مندرجات اسناد و مدارک مربوط، از خود سلب‌ مسئولیت‌ می‌نماید.
  6. اعلام ریسک‌های فوق به‌ معنی‌ سلب‌ مسئولیت‌ از عامل‌ نبوده و از آنجا که‌ عامل‌ با اطلاع از قوانین‌ و مقررات مربوط در حدود تکالیف‌ مقرراتی‌، قراردادی و حرفه‌ای خود اقدام به‌ فعالیت‌ می‌نماید، در صورت قصور یا تقصیر از تکالیف‌ مذکور، حسب‌ مورد از حیث‌ مدنی‌، کیفری یا انضباطی‌ مسئول خواهد بود. به‌ هر ترتیب‌، سرمایه‌گذاران می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه‌ تخلف‌ از مقررات حاکم‌ بر تامین‌ مالی‌ جمعی‌ مراتب‌ را با فرابورس ایران مکاتبه‌ نمایند.

به‌موجب‌ این‌ سند، اینجانب/ این شرکت اقرارنامه‌ و بیانیه‌ ریسک‌ سرمایه‌گذاری در تامین‌ مالی‌ جمعی‌ را دریافت‌ و مطالعه‌ نموده و ضمن‌ اعلام اطلاع از کلیه‌ قوانین‌، مقررات و خصوصیات این‌گونه‌ از سرمایه‌گذاری و ریسک‌هایی‌ که‌ در آن متصور می‌باشد (از جمله‌ و نه‌ محدود به‌ ریسک‌های مورد اشاره در این‌ سند) مراتب‌ را تایید نموده و با علم‌ به‌ آنها در این‌ زمینه‌ فعالیت‌ می‌نماید.

© 2024 NovinMana