انتشار فراخوان
تضمین بانکی اصل‌ سرمایه به همراه تعهد باز خرید توسط متقاضی در سررسید

تامین سرمایه در گردش به منظور تولید، توزیع و فروش کاشی سرامیک

تولید سرامیک ساختمانی

محل اجرای طرح: یزد، اشکذر، شهرک صنعتی نیکو ، بلوار گلدیس، کارخانه گلدیس کاشی یزد

کل مبلغ مورد نیاز: 150,000,000,000
تامین شده: 71,182,310,000 - 47.45
150,000,000,000 ریال
دوره سرمایه‌گذاری
12 ماه
برآورد سود سالانه
35 %
تامین مالی شده
تضمین بانکی اصل‌ سرمایه به همراه تعهد باز خرید توسط متقاضی در سررسید

طرح تأمین سرمایه در گردش خرید مواد اولیه جهت تولید انواع چسب

تولید انواع چسب

محل اجرای طرح: استان مرکزی، شهرستان ساوه، شهرک صنعتی کاوه، خیابان پانزدهم

مبلغ تامین شده: 192,000,000,000
✓ تامین مالی شده
تامین مالی شده
تضمین بانکی اصل‌ سرمایه به همراه تعهد باز خرید توسط متقاضی در سررسید

طرح تامین سرمایه در گردش به منظور راه‌اندازی خط تولید سرامیک های طرح موزائیک با شیشه بازیافتی

تولید سرامیک

محل اجرای طرح: یزد، اشکذر، شهرک صنعتی نیکو ، بلوار گلدیس، کارخانه شرکت گلدیس کاشی یزد

مبلغ تامین شده: 100,000,000,000
✓ تامین مالی شده
تامین مالی شده
تضمین اصل‌ سرمایه به همراه تعهد باز خرید توسط متقاضی در سررسید

تامین سرمایه در گردش تولید نخ پنبه ملانژ

تولید نخ

محل‌اجرای‌طرح: يزد،زارچ، شهرک صنعتي وليعصر، بلوارقائم، خیابان تلاش، پلاک ۹۱

مبلغ تامین شده: 100,000,000,000
✓ تامین مالی شده
تامین مالی شده
تضمین اصل‌ سرمایه به همراه تعهد باز خرید توسط متقاضی در سررسید

تامین سرمایه در گردش تولید شمش 15 در 15 سانتی متر به طول 6 متر با گرید 5 اس پی

تولید شمش

محل اجرای طرح: استان آذربايجان شرقي، شهرستان ميانه، روستاي شهرک صنعتي ميانه ۲، خيابان ۳۲متري

مبلغ تامین شده: 150,000,000,000
✓ تامین مالی شده
تامین مالی شده
تضمین اصل‌ سرمایه به همراه تعهد باز خرید توسط متقاضی

تامین سرمایه در گردش تولید نخ پنبه نمره سی و پنجاه

تولیدنخ‌پنبه

محل‌اجرای‌طرح: يزد،زارچ، شهرک صنعتي وليعصر، بلوارقائم، خیابان تلاش، پلاک ۹۱

مبلغ تامین شده: 150,000,000,000
✓ تامین مالی شده
تامین مالی شده
تضمین اصل‌ سرمایه به همراه تعهد باز خرید توسط متقاضی

تولید ایمپلنت دندانپزشکی

تولید ایمپلنت

محل‌اجرای‌طرح:جاده‌دماوند،کیلومتربیست،پارک‌فناوری‌ پردیس،خیابان‌نوآوری‌یازدهم

مبلغ تامین شده: 150,000,000,000
✓ تامین مالی شده
تامین مالی شده
تضمین اصل‌ سرمایه به همراه تعهد باز خرید توسط متقاضی

تولید اباتمنت دندان پزشکی

تولید اباتمنت

محل‌اجرای‌طرح:جاده‌دماوند،کیلومتربیست،پارک‌فناوری‌ پردیس،خیابان‌نوآوری‌یازدهم

مبلغ تامین شده: 100,000,000,000
✓ تامین مالی شده
تامین مالی شده
تضمین اصل‌ سرمایه به همراه تعهد باز خرید توسط متقاضی

تامین سرمایه‌ در گردش‌ برای‌ واردات‌ فیکسچر و ابانتمنت دندان

ایمپلنت دندان

محل‌اجرای‌طرح:جاده‌دماوند،کیلومتربیست،پارک‌فناوری‌ پردیس،خیابان‌نوآوری‌یازدهم

مبلغ تامین شده: 100,000,000,000
✓ تامین مالی شده
تامین مالی شده
تضمین اصل سرمایه به همراه تعهد باز خرید توسط متقاضی

تامین سرمایه‌ در گردش‌ برای‌ واردات‌ ایمپلنت‌ کامل‌ دندان

ایمپلنت‌دندان

محل‌اجرای‌طرح:جاده‌دماوند،کیلومتربیست،پارک‌فناوری‌ پردیس،خیابان‌نوآوری‌یازدهم

مبلغ تامین شده: 150,000,000,000
✓ تامین مالی شده
تامین مالی شده
تعهد پوشش اصل سرمایه توسط متقاضی و شخص ثالث

تولیدات نودل ساشه‌ای

طرح‌توسعه‌تولیدمحصولات

محل‌اجرای‌طرح:کرج،جاده‌ی‌شهریار،شهرک‌صنعتی‌سیمین‌دشت،نبش‌خیابان‌هشتم‌شرقی

مبلغ تامین شده: 150,000,000,000
✓ تامین مالی شده
تامین مالی شده
تعهد پوشش اصل سرمایه توسط متقاضی و شخص ثالث

سرمایه در گردش تولید کیت تشخیصی ویتامین ب 12 با روش الایزا

سرمایه در گردش تولید کیت

محل‌اجرای‌طرح:شهریار،شهرک صنعتی گلگون،خیابان‌اول جنوبی،پلاک10

مبلغ تامین شده: 71,168,000,000
✓ تامین مالی شده
© 2024 NovinMana